Disclaimer & Privacy 
Deze website en de inhoud hiervan is met de grootst mogelijke zorg samengesteld. Toch is het niet uitgesloten dat bepaalde informatie verouderd, onvolledig of anderszins onjuist is. Het wordt zeer op prijs gesteld als u ons van fouten
op de hoogte stelt. Dit kan via mail aan  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it  

Volleybalvereniging Set Up IJsselmuiden garandeert niet dat de website te allen tijde en op iedere locatie beschikbaar
is, dat defecten en fouten met betrekking tot de website direct worden verholpen en dat de website vrij is van virussen
en andere schadelijke bestanddelen. Het is niet toegestaan om de informatie die zich op de website bevindt te wijzigen,
te vervangen, aan te passen of daar iets aan toe te voegen, als u daartoe onbevoegd bent.

Copyright
Aan alle materialen op de website, zoals teksten, afbeeldingen, fotomaterialen, illustraties en andere grafische materialen, namen en logo's zijn intellectuele eigendomsrechten verbonden, en met betrekking tot haar eigen intellectuele eigendomsrechten behoudt Set Up IJsselmuiden zich alle rechten hiervoor. Het is niet toegestaan om de hiervoor genoemde materialen te verveelvoudigen of voor commerciële doeleinden openbaar te maken, tenzij Set Up IJsselmuiden hiervoor haar schriftelijke toestemming verleent. Niets op de website leidt tot de toekenning van enig recht of licentie met betrekking tot de genoemde intellectuele eigendomsrechten.

Privacy
Persoonsgegevens die via de website worden verstrekt zoals o.a. teams, nieuws, verslagen, foto’s, documenten en opgaven voor toernooien of aanmeldingen voor het lidmaatschap, worden alleen voor het aangegeven doel gebruikt.
Zij worden met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd. Wil jij jouw foto of naam niet geplaatst zien?  
This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it   Set Up IJsselmuiden houdt zich aan de eisen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

 

Prikbord


Laatst bijgewerkt: 07-06-2021

 

Nethoogtes en Veldgrootte

Locatie

Set Up Programma

Schema's 2020-2021

 
 


Jarigen

20 jun '21  t/m  04 jul '21
 

20-6 | Jan-Peter van Dijk
22-6 | Wichert van den Belt
23-6 | Ghislaine Verwaal
23-6 | Rosalynn Verwaal
24-6 | Marijse Wolfsen
25-6 | Cora van den Belt
26-6 | Debbie Brink
28-6 | Jesse van Dijk
04-7 | Ires Steenhuis

STEUN jij SET UP al?