Disclaimer & Privacy
Deze website en de inhoud hiervan is met de grootst mogelijke zorg samengesteld. Toch is het niet uitgesloten dat bepaalde informatie verouderd, onvolledig of anderszins onjuist is. Het wordt zeer op prijs gesteld als u ons van fouten op de hoogte stelt. Dit kan via mail aan This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Volleybalvereniging Set-Up IJsselmuiden garandeert niet dat de website te allen tijde en op iedere locatie beschikbaar is, dat defecten en fouten met betrekking tot de website direct worden verholpen en dat de website vrij is van virussen en andere schadelijke bestanddelen. Het is niet toegestaan om de informatie die zich op de website bevindt te wijzigen, te vervangen, aan te passen of daar iets aan toe te voegen, als u daartoe onbevoegd bent.

Copyright
Aan alle materialen op de website, zoals teksten, afbeeldingen, fotomaterialen, illustraties en andere grafische materialen, namen en logo's zijn intellectuele eigendomsrechten verbonden, en met betrekking tot haar eigen intellectuele eigendomsrechten behoudt Set-Up IJsselmuiden zich alle rechten hiervoor. Het is niet toegestaan om de hiervoor genoemde materialen te verveelvoudigen of voor commerciële doeleinden openbaar te maken, tenzij Set-Up IJsselmuiden hiervoor haar schriftelijke toestemming verleent. Niets op de website leidt tot de toekenning van enig recht of licentie met betrekking tot de genoemde intellectuele eigendomsrechten.

Privacy
Persoonsgegevens die via de website worden verstrekt zoals o.a. teams, nieuws, verslagen, foto’s, documenten en opgaven voor toernooien of aanmeldingen voor het lidmaatschap, worden alleen voor het aangegeven doel gebruikt. Zij worden met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd. Wil jij jouw foto of naam niet geplaatst zien? This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it