Aanmelden als LID   Afmelden als LID

Wil je graag lid worden van V.V. Set Up?
Download dan onderstaand "Aanmeldingsformulier".


(Hoe digitaal ondertekenen?)

Het is verplicht alle formulieren volledig in te vullen
en deze te mailen aan de ledenadministratie:

E-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Betalingen geschieden via automatische
incasso per maand vooraf.

SNS - Bank
t.a.v. VV. Set Up
Rekeningnummer : 9470 04 874
IBAN nummer : NL15 SNSB 0947 0048 74
 
Afmelden als lid van V.V. Set Up kan alleen
per mail aan de ledenadministratie:

E-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

   
  Wijzigingsformulier Incasso
 


Incassonummer wijzigen? Download dan het
onderstaande "Wijzigingsformulier Incassonummer".


(Hoe digitaal ondertekenen?)

Het is verplicht het formulier volledig in te vullen
en deze te mailen aan de ledenadministratie:

E-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

     
LID worden CLUB van 50   Informatie / Meetrainen

Inschrijfformulier en de toestemmingsverklaring.

Iedereen die ouder is dan 18 jaar en die
Volleybalvereniging Set Up een warm hart toedraagt
kan lid worden van de Club van 50.


(Hoe digitaal ondertekenen?)

 
Wil je informatie over volleybal of wil je
een keer meetrainen bij Set Up?

Stuur dan een mail aan de "Technische Commissie":

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
     
Contributie   Spelerspassen

Per 1 april 2019 gelden de volgende
bedragen voor contributie.

Mini's : (tot en met 12 jaar) € 15,- per mnd.

Junioren
: (tot en met 17 jaar) € 17,- per mnd.

Senioren
: (18 jaar en ouder) € 22,- per mnd.

Recreanten
: € 18,50 per mnd.

Senioren die competitie spelen moeten 1 keer
per jaar € 12,- extra betalen i.v.m. kledinglijn.

Alle jeugd die competitie speelt moet 1 keer
per jaar € 10,- extra betalen i.v.m. kledinglijn.

 
Jaarlijkse bijdrage spelerspassen met ingang
vanaf het seizoen 2013 / 2014.

Jeugd teams : € 37,-

Senioren teams : € 54,-

Eerste teams : € 60,-
 

Locatie